IRLP Dansk brugervejledning

IRLP - Keeping the Radio in Amateur Radio

 

 

IRLP betyder Internet Radio Link Projekt, hvilket er et projekt der forbinder almindelige amatør radioer over internettet så kommunikation over meget store afstande er mulig. IRLP-systemet består af RF-gateways (kaldet noder) og reflektorer. Der findes for tiden omkring 3500 amatør radioer forbundet via IRLP og du kan som radio amatør anvende dette netværk uden en specielt radio eller registrering. Det eneste der kræves er at din radioen kan sende DTMF toner.

 

IRLP består af noder (læs repeater) og reflektorer som radio amatør stiller til rådighed for andre radio amatører. IRLP kan anvendes til kommunikation mellem en eller flere andre noder.  Forbindelse til IRLP kan etableres til en specifik node (node til node) eller til en reflektor, som kobler mange repeater noder sammen (mange noder på samme kanal). Denne vejledning beskriver kun node til node forbindelser.

 

Forbind dig til en IRLP repeater node.

Når du ønsker adgang til IRLP nettet, skal du taste på PTT og meddele dit opkald over radioen og sikre dig at frekvensen er fri at bruge. F.eks. Det er OZxxx der forbinder til IRPL node, vent til du er sikker på frekvensen er fri.

 

Sådan forbinder du til IRLP:

1.     Trykke på PTT og indtast nodeID du ønsker at tilslutte dig, med DTMF toner på din radio. Se listen herunder, med nodeID og frekvenser for Danmark.

2.     Slip PPT tasten og afvente at du høre svar fra noden. Du vil hører en meddelelse fra noden om, at forbindelsen er klar/aktiv.

3.     Du kan nu fortage opkald/CQ der kan høres lokalt via din radio og i det område som du er forbundet til via noden. Du kan gennem IRPL forbinde dig til over 3500 noder på verdens plan.

4.     Når du er færdig med anvendelse af noden, tykke på PTT og indtast 73 med DTMF toner på din radio.

5.     Slip PPT tasten og afvente at du høre svar fra noden at du er frakoblet/clear

 

Problemer:

-       Prøv at vente et sekund eller to efter DTMF indtastning og inden du taler på grund af delay på noden.

-       Hvis du ikke hører noget, er den lokale node ikke forbundet til noget andet system. Prøv bare en gang til, evt, lidt langsommer med DTMF tonerne.

-       Du hører ikke en meddelelse om, at forbindelsen er frakoblede. Tryk på PTT igen og send 73 med DTMF, for at sikre dig at du er frakoblet korrekt.

 

Noder i Danmark:

NodeID

CallSign

Node by

Land

Frekvens

CTCSS

3841

OZ5PP

Mobile Micro-Node

DK

433.2250

None

5019

OZ0IB

PIRLP / 8355 Solbjerg /Denmark

DK

145.3000

None

5116

OZ0AT

Mariager

DK

145.5250

None

5122

OZ1ARQ

Nykøbing Falster

DK

433.4750

None

5268

OZ5PP

Odder Østjylland

DK

145.5000

None

5557

OZ1ARQ

Mobile Node, APRS oz1arq-9

DK

145.4250

None

Denne liste findes opdateret og med online status på dette link: http://status.irlp.net/?PSTART=5&country=67

 

Noder i verden:

Link: http://status.irlp.net/index.php?PSTART=5

 

Links til mere information

Hoved website for IRLP http://irlp.net/

Engelsk usage guidelines: http://irlp.net/guidelines.html

Status på noder og reflektorer: http://www.irlp.net/status.html